Blog

Coraz częściej uświadamiamy sobie, że naprawdę nieznajomość prawa szkodzi. Klienci naszej kancelarii wciąż zadają setki pytań – jak zrobić „żeby było dobrze”, jaką opcję umowy wybrać, czy napisać testament czy podarować, dać zadatek czy zaliczkę, odrzucić spadek czy przyjąć, zawrzeć umowę o dożywcie a może kupić nieruchomość, czy też jak napisać umowę przedwstępną…

Na moim blogu podpowiem, jak interpretować wybrane przepisy prawa cywilnego tak, aby nie popełniać błędów przy podpisywaniu umów i zwrócę uwagę na „grzechy główne”, które popełniane są przy zawieraniu umów.

 

 

W tej sytuacji decydujące znaczenie odgrywa czas. Jeżeli małżonkowie pozostają w ustroju wspólności majątkowej (a tak jest zazwyczaj) należy jak najszybciej zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego. Wprawdzie małżonek hazardzisty nie uniknie odpowiedzialności za wcześniejsze zobowiązania, ale zabezpieczy się na przyszłość.

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU A EPIDEMIA KORONA

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU W TRAKCIE EPIDEMII

Mam umowę najmu zawartą na czas określony do 31 grudnia 2023 roku, ale nie stać mnie już na płacenie czynszu w dotychczasowej wysokości. Czy mogę żądać obniżenia kwoty najmu z powodu pandemii koronawirusa ? Wynajmujący nie chce zgodzić się na obniżkę.

KORONAWIRUS A ALIMENTY U NOTARIUSZA

Ojciec mojego dziecka chce płacić alimenty w wysokości, która mi odpowiada. Sprawa w sądzie odbędzie się pod koniec roku. Co mogę zrobić, aby mieć pewność, że do tej pory alimenty na pewno będą płacone?

Pułapki w umowach deweloperskiech

Wiem, że są takie zapisy w umowach sporządzanych przez deweloperów, które praktycznie nie podlegają negocjacji. Wiele z tych zapisów zawiera postanowienia niedozwolone (tzw. abuzywne), czyli niekorzystne dla nabywcy (konsumenta).

  1. Pełnomocnictwo „ do wszystkiego”

Instytucja pełnomocnictwa „do wszystkiego” nie istnieje. Nie można udzielić pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności prawnych, gdyż stwarzałoby ono zbyt duże niebezpieczeństwo dla mocodawcy. Każde pełnomocnictwo musi mieć określony zakres umocowania. W przeciwnym razie będzie ono bezwzględnie nieważne.

Notariusz Beata Zdziebłowska-Gidian

Realizujemy pełen zakres czynności notarialnych, a w szczególności sporządzamy:

- akty notarialne
- akty poświadczenia dziedziczenia
- poświadczenia własnoręczności podpisu
- protesty weksli i czeków
- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościoweul. Niecała 4, 05-800 Pruszków
tel.: 22 798 07 19
tel./fax.: 22 728 92 84
e-mail: kancelaria@notariuszwpruszkowie.pl